NAUTILUS GROUP d.o.o.
Kurili 27b
52352 Kanfanar
OIB: 32229554548

Putnička agencija „Nautilus Travel“
Matteo Benussi 1
52210 Rovinj
Tel: +385 91 88 33 706

 

Poštovani kupci,

Sukladno čl. 6 tč. 3. Zakona o pružanju usluga o turizmu („Narodne novine“ br 130/17) obavještavamo Vas da prigovore na kvalitetu naših usluga možete podnijeti u pisanom obliku u ovim poslovnim  prostorijama, te će Vam se bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora.
Prigovor se također može podnijeti putem pošte na adresu:

NAUTILUS GROUP d.o.o.
Kurili 27b, 52352 Kanfanar
OIB: 32229554548

Ili na e-mail adresu: info@travelnautilus.com

Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

Zahvaljujemo se na suradnji.

                                                                                                                                             NAUTILUS GROUP d.o.o.
                                                              Direktor
                                                      Saša Roksandić